Student zapozna się z różnorodnymi technikami rejestracji i przetwarzania dźwięku. Zdobędzie praktyczną umiejętność dobierania technik przetwarzania głosu na potrzeby kreacji postaci w grach oraz montażu nagrań tekstów dialogowych. Nauczy się współpracować w grupie, pracując nad tekstem mówionym w grach.

Konsultacje związane z tworzeniem artystycznych projektów dyplomowych.

Konsultacje związane z tworzeniem artystycznych projektów dyplomowych.

2 rok / studia II stopnia – Dźwięk w Grach

Pracownia dyplomowa, dźwięk w grach, III rok studiów I st.