Kurs „Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej 2022/2023L"

skierowany jest do studentów realizujących "Metodykę edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej".
Kurs obejmuje treści zawarte w sylabusie wymienionego przedmiotu.