Kurs skierowany jest do studentów 1 roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jednolitych 5-letnich studiów magisterskich (II semestr), realizujących przedmiot "Podstawy edukacji matematycznej w klasach początkowych". Obejmuje on treści zawarte w sylabusie tego przedmiotu.
Ponadto mogą z niego korzystać studenci 3 roku 1 stopnia Pedagogiki w ramach przedmiotu "Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się matematyki"