Wprowadzenie do religijnej, społecznej, politycznej sytuacji w Galilei w czasach Jezusa. Egzegeza w kontekście wybranych tekstów ukazujących związek osoby i dzieła Jezusa z Galileą, a zwłaszcza pierwszego okresu publicznej działalności Jezusa, nauczania o bliskości panowania Bożego, egzorcyzmów jako znaku nadejścia tego panowania, ucztowania z grzesznikami i gromadzenie się tłumów wokół Niego.