Topic outline

 • Wprowadzenie

   

  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej   

  Kurs skierowany jest do:

  a)   pracodawców, którzy zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy od 18 stycznia 2009 r. mają ustawowy obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a kp),

  b) nauczycieli, którzy zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) powinni  być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej,

  c)  przyszłych i obecnych kierowców pragnących poszerzyć swoją wiedzę zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

  d)   osób wyjeżdżających do pracy za granicą,

  e)   osób opiekujących się osobami starszymi, niepełnosprawnymi,

  f) wszystkich chcących zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczących postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.

  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany jest do osób, które chcą nabyć lub odświeżyć posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyta teoria poparta zajęciami praktycznymi będzie stanowiła doskonałą podbudowę do zdobywania dalszych umiejętności z zakresu ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

 • LEKCJA 1

  • Zasady ogólne
  • Utrata przytomności i pierwsza pomoc przy utracie przytomności
  • Pierwsza pomoc w hiperglikemii, hipoglikemii, padaczce, zawale serca, wstrząsie, udarze mózgu i astmie oskrzelowej
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
  • Pierwsza pomoc tonącym
  • Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym i poprzez wyładowania atmosferyczne
 • LEKCJA 2

  • Materiały i środki pomocy przedmedycznej
  • Podział ran i ich charakterystyka
  • Ogólne zasady zaopatrywania ran i ich gojenie
  • Opatrywanie różnych okolic ciała
  • Pierwsza pomoc w przypadku ran klatki piersiowej i brzucha
  • Pierwsza pomoc przy krwotokach
  • Urazy głowy
  • Urazy kręgosłupa
 • LEKCJA 3

  • Pierwsza pomoc przy zatruciach
  • Najczęściej spotykane zatrucia i pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc przy urazach termicznych
  • Pierwsza pomoc przy oparzeniach chemicznych, prądem elektrycznym, słonecznych, oparzeniach oczu, w udarze cieplnym, przegrzaniu, działaniu zimna i hipotermii
  • Pierwsza pomoc przy ukąszeniach, użądleniach i pogryzieniach
  • Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie
 • Zakończenie

 • Materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi

  Znajdziesz tu pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi 5,6 -letnimi. Zbiór materiałów pozwoli uświadomić dzieciom istnienie pewnych  zagrożeń. Zawarto tu szereg cennych zasad i wskazówek, dzięki którym dzieci nauczą się jak unikać niebezpiecznych sytuacji a także jak zachować się w obliczu zagrożenia.