Kurs Programowanie, języki programowania zawiera teoretyczne i praktyczne informacje z programowania w językach: Pascal, C i C++. Język Pascal omówiony jest na 6 wykładach, język C na 4 wykładach, a język C++ na 4 wykładach. Każdy wykład (wyjątkiem jest pierwszy) kończy się programami sprawdzającymi. Po każdym języku programowania są programy podsumowujące omówiony materiał.