Specjalności i specjalizacje – 5 godzin materiałów
 • Chemia leków
  • materiały metodyczne do ćwiczeń specjalizacyjnych
  • slajdy do wykładu: Chemometria
  • materiał filmowy - wykład: Metody modelowania QSAR
 • Chemia informatyczna
  • materiały metodyczne do ćwiczeń specjalizacyjnych
Podstawy chemii - 8 godzin materiałów
 • 100 zadań problemowych i rachunkowych
 • 10 nagrań filmowych prezentujących podstawowe zagadnienia chemii
 • komplet instrukcji laboratoryjnych
Chemia kwantowa - 10 godzin materiałów
 • 15 wykładów w formie prezentacji
 • zbiór zadań
Chemia fizyczna - 15 godzin materiałów
 • 12 nagrań filmowych prezentujących przekrój zagadnień laboratoryjnych chemii fizycznej
 • komplet instrukcji laboratoryjnych
 • ponad 100 zadań problemowych i rachunkowych
 • wykład w formie prezentacji prezentujący podstawowe zagadnienia chemii fizycznej
 • zbiór materiałów pomocniczych składający się z nagrań filmowych oraz innych materiałów multimedialnych
Chemia analityczna - 15 godzin materiałów
 • 100 zadań problemowych i rachunkowych
 • 3 nagrania filmowe prezentujące techniki analizy instrumentalnej
 • 29 nagrań filmowych prezentujących zagadnienia analizy jakościowej
 • 5 nagrań filmowych prezentujących zagadnienia analizy ilościowej
 • 8 nagrań filmowych uzupełniających zbiór zadań problemowych i rachunkowych
 • komplet materiałów z zakresu analizy ilościowej i jakościowej
 • komplet instrukcji laboratoryjnych
 • zbiór przydatnych tabeli fizykochemicznych
Krystalografia - 7 godzin materiałów
 • 100 zadań problemowych i rachunkowych
 • 5 nagrań filmowych prezentujących techniki pracy w laboratorium
 • komplet instrukcji laboratoryjnych
Chemia organiczna - 15 godzin materiałów
 • 22 wykłady w formie prezentacji multimedialnych
 • 50 zadań problemowych
 • 20 nagrań filmowych prezentujących techniki pracy w laboratorium chemii organicznej
 • komplet instrukcji laboratoryjnych
 • materiały uzupełniające, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Chemia nieorganiczna B - 8 godzin materiałów
 • 10 wykładów w formie prezentacji multimedialnych
 • 60 zadań problemowych i rachunkowych
Chemia nieorganiczna A - 12 godzin materiałów
 • 11 wykładów w formie prezentacji multimedialnych
 • 11 nagrań filmowych prezentujących otrzymywanie preparatów
 • komplet instrukcji laboratoryjnych
 • 60 zadań problemowych i rachunkowych