Wykład dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład dla drugiego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych w roku akademickim 2019/2020.