Wykład i ćwiczenia dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla 3 roku IZŚ.

Wprowadzenie do zagadnienia geozagrożeń dla I roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych. Zajęcia w formie laboratorium.

Geografia fizyczna Polski w ramach modułu Geozagrożenia w Polsce i na świecie. Wykład dla III roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wprowadzenie do zagadnienia geozagrożeń dla I roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych. Zajęcia w formie laboratorium.

Kurs przeznaczony dla studentów Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych dotyczący hydrogeologii ogólnej.

Wykład dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład dla drugiego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych w roku akademickim 2019/2020.