Wykład dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla trzeciego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wykład i ćwiczenia dla 3 roku IZŚ.

Wprowadzenie do zagadnienia geozagrożeń dla I roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych. Zajęcia w formie laboratorium.

Geografia fizyczna Polski w ramach modułu Geozagrożenia w Polsce i na świecie. Wykład dla III roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Wprowadzenie do zagadnienia geozagrożeń dla I roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych. Zajęcia w formie laboratorium.

Kurs przeznaczony dla studentów Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych dotyczący hydrogeologii ogólnej.

Wykład dla drugiego roku Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych.

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych w roku akademickim 2019/2020.