Laboratorium w ramach modułu: "Metody badań społecznych" A

dla studentów kierunku socjologia (studia 1 stopnia)

Etyka zawodu socjologa SOIZ III rok 2019

Quizy z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z socjologii ogólnej.

Obszar tematyczny:

  1. Podstawowe pojęcia socjologiczne
  2. Kultura i społeczeństwa
  3. Socjalizacja. 
  4. Socjalizacja pierwotna. Socjalizacja wtórna. Alternacja. 
  5. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność
  6. Stratyfikacja społeczna
  7. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze
  8. Tożsamość.Tożsamość społeczna i jednostkowa. Tożsamość kulturowa. Tożsamość napiętnowana.

Zasady oceny kolokwium:

1. System zliczy Państwa punkty zaraz po zakończeniu quizu. 

2. Punktacje osoby, która wypadnie najlepiej i osiągnie wynik ponad 90 punktów przyjmuję za 100% dla całej grupy.

3. Od tej najwyższej punktacji stosuję przedziały po 10 dla poszczególnych ocen. 

Przykładowo jeśli najlepsza osoba w grupie osiągnie 91 to punktacja wygląda następująco:

91 - 82  = ocena bdb

81 - 72 = ocena + db

71 - 62 =ocena db

61 - 52 = ocena +dst

51 - 42 = ocena dst

poniżej 41 = ocena ndst

Powyższa punktacja obowiązuje również wtedy, gdy żadna osoba nie osiągnie punktacji powyżej 90. 

Powodzeniawink

Studia pierwszego stopnia.

Wiedza o współczesny społeczeństwie. Rok I. 


Studia pierwszego stopnia.

Specjalności:

- Socjologia reklamy i komunikacji społecznej

- Socjologia miasta i regionu

- Wiedza o współczesnym społeczeństwie

- Socjologia organizacji i zarządzania