Quizy z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z socjologii ogólnej.

Obszar tematyczny:

 1. Podstawowe pojęcia socjologiczne
 2. Kultura i społeczeństwa
 3. Socjalizacja. 
 4. Socjalizacja pierwotna. Socjalizacja wtórna. Alternacja. 
 5. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność
 6. Stratyfikacja społeczna
 7. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze
 8. Media
 9. Tożsamość.Tożsamość społeczna i jednostkowa. Tożsamość kulturowa. Tożsamość napiętnowana.

Studia pierwszego stopnia.

Wiedza o współczesny społeczeństwie. Rok I. 


Studia pierwszego stopnia.

Specjalności:

- Socjologia reklamy i komunikacji społecznej

- Socjologia miasta i regionu

- Wiedza o współczesnym społeczeństwie

- Socjologia organizacji i zarządzania


Wykłady i egzamin z modułu "Metody analizy i interpretacja danych"
dedykowane studentom kierunku Praca socjalna (studia 2 stopnia)

Test "METODY i TECHNIKI ANALIZY DANYCH" składa się z bloków pytań umieszczonych w 5 quizach. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, za każde pytanie na które została podana prawidłowa odpowiedź jest 1 (jeden) punkt. Możliwe są jedna lub wiele odpowiedzi - w tym przypadku za każdą właściwą przyznawany jest odpowiedni % punktu. Za niewłaściwe odpowiedzi są procentowe punkty ujemne.

UWAGA: Na każdą odpowiedź przewidziane są 3 minuty (czyli jeżeli do danego tematu są przewidziane 4 pytania, na rozwiązanie testu jest 12 minut) i do każdej odpowiedzi dostępne jest tylko 1 (jedno) podejście (!)

Każdą odpowiedź potwierdzamy przyciskiem "sprawdź" i kolejnym "kontynuuj" ... na końcu testu konieczne jest zatwierdzenie wszystkich odpowiedzi(!)

Zakres merytoryczny:

Quiz nr 1 - RODZAJE BADAŃ i TYPY PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 • etapy procesu badawczego

Quiz nr 2 - KODOWANIE DANYCH

 • kodowanie danych ilościowych
 • kodowanie danych jakościowych
Quiz nr 3 - METODY JAKOŚCIOWE:
 • obserwacja
 • wywiad
 • badania dokumentów

Quiz nr 4 - PERSPEKTYWY BADAWCZE:

 • teoria ugruntowana
 • podejście interakcjonistyczne
 • podejście interpretatywne
 • socjologia wizualna (fotografia w badaniach społecznych)

Quiz nr 5 - ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH:
 • analiza treści / analiza zawartości
 • analiza dyskursu
 • analiza wizualna

Laboratorium w ramach modułu: "Metody badań społecznych" A

dla studentów kierunku socjologia (studia 1 stopnia)