Etyka zawodu socjologa SOIZ III rok 2019

2 TERMIN - 20 września 2019

Moduł dla studentów 1 roku SOCJOLOGII studia 2 stopnia


INFORMACJE: test składa się z pytań umieszczonych w tematycznych quizach adekwatnych do problematyki wykładu.

Każdy blok tematyczny zawiera przypomnienie treści z wykładu i sugeruje problematykę pytań quizowych (przeglądanie zawartości merytorycznej bez uruchomienia quizu nie powoduje rozpoczęcie odliczania czasu)

URUCHOMIENIE QUIZU oznacza przystąpienie do egzaminu z określonej tematyki.

Quizy można wybierać w sposób dowolny i w dowolnym czasie - w okresie jego dostępności

Wszystkie quizy muszą zostać zakończone aby zdać egzamin

 • Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w danym quizie. Za każde pytanie na które została podana prawidłowa odpowiedź jest 1 (jeden) punkt. Możliwe są jedna lub wiele odpowiedzi - w tym przypadku, za każdą właściwą przyznawany jest odpowiedni % punktu. Za niewłaściwe odpowiedzi są procentowe punkty ujemne.
 • Na każdą odpowiedź przewidziane są 3 minuty (czyli jeżeli do danego tematu są przewidziane 4 pytania, na rozwiązanie całego quizu jest 12 minut). 
 • Do każdej odpowiedzi dostępne jest tylko 1 (jedno) podejście (!)
 • Każdą wybraną odpowiedź potwierdzamy przyciskiem "sprawdź" i kolejnym "kontynuuj" ... na końcu każdego quizu konieczne jest zatwierdzenie wszystkich odpowiedzi(!)
 • Każdy rozpoczęty quiz powinien być zakończony w przewidzianym czasie, wyznaczonym liczbą pytań - po upływie czasu quiz automatycznie się zamyka.

kod do testu: podany na ostatnim wykładzie

Quizy z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z socjologii ogólnej.

Obszar tematyczny:

 1. Podstawowe pojęcia socjologiczne
 2. Kultura i społeczeństwa
 3. Socjalizacja. 
 4. Socjalizacja pierwotna. Socjalizacja wtórna. Alternacja. 
 5. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność
 6. Stratyfikacja społeczna
 7. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze
 8. Tożsamość.Tożsamość społeczna i jednostkowa. Tożsamość kulturowa. Tożsamość napiętnowana.

Zasady oceny kolokwium:

1. System zliczy Państwa punkty zaraz po zakończeniu quizu. 

2. Punktacje osoby, która wypadnie najlepiej i osiągnie wynik ponad 90 punktów przyjmuję za 100% dla całej grupy.

3. Od tej najwyższej punktacji stosuję przedziały po 10 dla poszczególnych ocen. 

Przykładowo jeśli najlepsza osoba w grupie osiągnie 91 to punktacja wygląda następująco:

91 - 82  = ocena bdb

81 - 72 = ocena + db

71 - 62 =ocena db

61 - 52 = ocena +dst

51 - 42 = ocena dst

poniżej 41 = ocena ndst

Powyższa punktacja obowiązuje również wtedy, gdy żadna osoba nie osiągnie punktacji powyżej 90. 

Powodzeniawink

Studia pierwszego stopnia.

Wiedza o współczesny społeczeństwie. Rok I. 


Studia pierwszego stopnia.

Specjalności:

- Socjologia reklamy i komunikacji społecznej

- Socjologia miasta i regionu

- Wiedza o współczesnym społeczeństwie

- Socjologia organizacji i zarządzania