Studia pierwszego stopnia.

Wiedza o współczesny społeczeństwie. Rok I. 


Studia pierwszego stopnia.

Specjalności:

- Socjologia reklamy i komunikacji społecznej

- Socjologia miasta i regionu

- Wiedza o współczesnym społeczeństwie

- Socjologia organizacji i zarządzania


Wykłady i egzamin z modułu "Metody analizy i interpretacja danych" dedykowane studentom kierunku Praca socjalna (studia 2 stopnia)

Laboratorium w ramach modułu: "Metody badań społecznych" dedykowany dla studentów kierunku socjologia (studia 1 stopnia)

Quizy z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z socjologii ogólnej.

Obszar tematyczny:

 1. Podstawowe pojęcia socjologiczne
 2. Kultura i społeczeństwa
 3. Socjalizacja. 
 4. Socjalizacja pierwotna. Socjalizacja wtórna. Alternacja. 
 5. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność
 6. Stratyfikacja społeczna
 7. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze
 8. Media
 9. Tożsamość.Tożsamość społeczna i jednostkowa. Tożsamość kulturowa. Tożsamość napiętnowana.

Moduł dla studentów 1 roku, (studia 2 stopnia)

INFORMACJE:

 • Test składa się z pytań umieszczonych w tematycznych quizach adekwatnych do problematyki wykładu.

 • Każdy blok tematyczny zawiera przypomnienie treści z wykładu i sugeruje problematykę pytań quizowych (przeglądanie zawartości merytorycznej bez uruchomienia quizu nie powoduje rozpoczęcie odliczania czasu)
 • URUCHOMIENIE quizu oznacza przystąpienie do egzaminu z określonej tematyki.
 • Quizy można wybierać w sposób dowolny i w dowolnym czasie - w okresie jego dostępności

 • Wszystkie quizy muszą zostać zakończone aby zdać egzamin!

 • Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w danym quizie. Za każde pytanie na które została podana prawidłowa odpowiedź jest 1 (jeden) punkt. Możliwe są jedna lub wiele odpowiedzi - w tym przypadku, za każdą właściwą przyznawany jest odpowiedni % punktu. Za niewłaściwe odpowiedzi są procentowe punkty ujemne.
 • Na każdą odpowiedź przewidziane są 3 minuty (czyli jeżeli do danego tematu są przewidziane 4 pytania, na rozwiązanie całego quizu jest 12 minut). 

Do każdej odpowiedzi dostępne jest tylko 1 (jedno) podejście (!)

Każdą wybraną odpowiedź potwierdzamy przyciskiem "sprawdź" i kolejnym "kontynuuj" ... na końcu każdego quizu konieczne jest zatwierdzenie wszystkich odpowiedzi(!)

 • Każdy rozpoczęty quiz powinien być zakończony w przewidzianym czasie, wyznaczonym liczbą pytań - po upływie czasu quiz automatycznie się zamyka - czyli do każdego quizu jest jedno podejście!

Oceny:

 • 100,00 - 92,00% - bdb
 • 91,99 - 84,00 - db+
 • 83,99 - 76,00 - db
 • 75,99 - 68,00 - dost +
 • 67,99 - 60,00 - dst
 • 59,99 - 0,00% - ndst


kod do testu: podany na ostatnim wykładzie