Proseminarium "Wybrane zagadnienia neurokognitywistyki" dla studentów II roku Kognitywistyki (Instytut Filozofii) którzy zadeklarowali udział w semestrze letnim 2019-20

Zajęcia na Wydziale Nauk Przyrodniczych

Kurs poświęcony jest ukazaniu specyfiki bioetyki, ukazaniu jej najważniejszych zagadnień oraz analizie sytuacji dylematycznych (rozpatrywanych w bioetyce i obecnych w praktyce medycznej).