Platforma komunikacji dla Seminarzystek Kognitywistyki w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska r.a.. 2019-20

Prowadzący dr hab Piotr Łaszczyca prof UŚ


Proseminarium "Wybrane zagadnienia neurokognitywistyki" dla studentów II roku Kognitywistyki (Instytut Filozofii) którzy zadeklarowali udział w semestrze letnim 2019-20

Zajęcia na Wydziale Nauk Przyrodniczych

Kurs poświęcony jest ukazaniu specyfiki bioetyki, ukazaniu jej najważniejszych zagadnień oraz analizie sytuacji dylematycznych (rozpatrywanych w bioetyce i obecnych w praktyce medycznej).