Kurs poświęcony jest ukazaniu specyfiki bioetyki, ukazaniu jej najważniejszych zagadnień oraz analizie sytuacji dylematycznych (rozpatrywanych w bioetyce i obecnych w praktyce medycznej).