Serwis materiałów dydaktycznych Instytutu Filozofii UŚ.

Ćwiczenia Etyczne studium przypadków poświęcone są  analizie kazusów w bioetyce. Analiza przypadku  jest niezbędnym elementem kształcenia etycznego nie tylko w sferze  biznesowej (także administracja, zarządzanie, praktyka medyczna). Celem studium przypadku jest pokazanie sytuacji trudnej, dylematycznej w określonej sferze działalności, jej  opis, analiza etyczna, postawienie pytań o zasady etyczne i próba wywiedzenia wniosku o charakterze wartościującym i normatywnym. W bioetyce  studium przypadku traktowane jest jako metoda dydaktyczna i  sposób  rozstrzygania problemów moralnych w praktyce medycznej.