Ćwiczenia z etyki mają charakter historycznego przeglądu najważniejszych koncepcji etyki normatywnej, zwłaszcza tych, które są stosowane do analizy współczesnych problemów moralnych.

Ćwiczenia dla studentów I roku studiów stacjonarnych w Katowicach.