Kurs charakteryzuje podstawowe problemy w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży