W części teoretycznej student poznaje podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka. Część praktyczna dotyczy analizy poprawnościowej tekstów. Student poznaje rozstrzygnięcia konkretnych faktów językowych, sprawiających szczególną trudność użytkownikom języka polskiego. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w sferze dyskursu publicznego w zakresie językowym, doskonalenie kompetencji i sprawności językowej na potrzeby tworzenia tekstów pisanych i mówionych.

Przedmiot obowiązkowy - 1 rok dziennikarstwo i komunikacja społeczna