Zaliczenie z przedmiotu "logika" dla studentek i studentów pedagogiki w semestrze zimowym 2023/2024