Moduł zawiera treści z zakresu aktywności ruchowej dziecka w aspekcie rozwojowym. Dotyczy różnorodności zdań ruchowych przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych realizowanych metodycznie i bezpiecznie. W wyniku realizowanych zajęć student zna zasady nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej.