Przedmiot dotyczy sytemu kształcenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej i edukacji integracyjnej oraz kontekstów kształcenia specjalnego