Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat deficytów rozwojowych u dzieci, m.in. takich jak: zaburzenia percepcji wzrokowej, zaburzenia percepcji słuchowej, zaburzenia funkcji motorycznych, syndrom ADHD, zaburzenia emocjonalne, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwoju. W ramach przedmiotu studenci nabędą też umiejętność planowania oddziaływań korekcyjno – kompensacyjnych dotyczących wybranych deficytów rozwojowych.