Kurs pozwala na zapoznanie studentów z funkcjonalnościami oprogramowania Microsoft Excel, które mogą zostać wykorzystane do celów analizy danych w pracy dyplomowej.

Kurs obejmuje m. in. dokonywanie podstawowych i zaawansowanych obliczeń, analizę danych i raportowanie, wykorzystanie funkcji i formuł, prezentację danych oraz eksportowanie danych do programu IBM SPSS Statistics wraz z ich analizą statystyczną.