Kurs ogólny przeznaczony dla studentów prawa uwzględniający specyfikę kierunku.

Ćwiczenia gramatyczne z języka łacińskiego dla studentów 

Ćwiczenia gramatyczne dla różnych kierunków-dwa pierwsze semestry