Zajęcia do wykładu z przedmiotu "Geostatystyka i metody obliczeniowe" w roku akademickim 2019/2020. Przykładowe treści: elementy statystyki opisowej, zastosowanie algorytmów grafowych do modelowania kontaktów geologicznych, analiza skupień jako metoda grupowania pomiarów orientacji planarnych struktur, analiza danych w R.


CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studenta z założeniami teoretycznymi i aspektami praktycznymi obsługi ruchu turystycznego. Przedmiot ten, opierając się na wiedzy zdobytej wcześniej, ma przygotować studenta do wejścia na rynek turystyczny.