Skrócony opis:

  1. Repetytorium,
  2. Elementy logiki i teorii zbiorów, zbiory liczbowe, relacje i funkcje,
  3. Przestrzenie metryczne,
  4. Ciągi,
  5. Szeregi,
  6. Granica i ciągłość funkcji. Własności funkcji ciągłych,
  7. Pochodna funkcji jednej zmiennej,
  8. Całka nieoznaczona i oznaczona,
  9. Elementy algebry,
  10. Funkcja dwóch zmiennych rzeczywistych.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku informatyka stosowana. Celem zajęć jest wprowadzenie do zagadnień etyki biznesu. Studenci poznają główne teorie i koncepcje etyczne stosowane współcześnie w ramach analizy etycznej zachowań zawodowych i biznesowych. 

1. Tautologie logiki kwantyfikatorów.
2. Elementy teorii mocy, zbiory przeliczalne i ich własności.
3. Zbiory częściowo uporządkowane i ich najważniejsze przykłady - drzewa, kraty, algebry Boole'a.
4. Relacje równoważności i ich zastosowania.
5.Podstawowe pojęcia, przykłady i twierdzenia dotyczące grup, pierścieni i ciał.
6. Ciała skończone i ich reprezentacja.
7.Przekształcenia liniowe, wartości i wektory własne.
8. Przestrzenie metryczne:
  a) zbiory otwarte, domknięte, zwarte, przestrzeń zupełna.
  b) Twierdzenie Banacha o punkcie stałym i jego wykorzystanie między innymi przy rozwiązywaniu układów równań liniowych lub w teorii fraktali.
9. Równania różniczkowe zwyczajne:
  a) Metody rozwiązywania równań różniczkowych- równanie o zmiennych rozdzielonych, równania zupełne, równanie liniowe
  b)Twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania - twierdzenia Picarda i Peano,
  c) Układy równań różniczkowych liniowych - Twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności, układ liniowy jednorodny, rozwiązanie ogólne układu niejednorodnego, równania liniowe wyższych rzędów.

Materiały dydaktyczne do wykładu i ćwiczeń z Podstaw metod probabilistycznych i statystyki ( 2019/2020 semestr letni) 

Matematyka 2 dla 1 roku Informatyki Stosowanej (grupa 5 i 6, zajęcia w czwartki i piątki, godz. 9.45-11.15).

Kurs zawiera materiały dydaktyczne.