Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku technologia chemiczna.

Umieszczone materiały dotyczą wykładów i projektowych zajęć laboratoryjnych.

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku technologia chemiczna.

Umieszczone materiały dotyczą wykładów i  zajęć konwersatoryjnych.