Section outline

 • Historia myśli etnologicznej

  Prowadzący: dr Agnieszka Pieńczak

 • Highlighted

  Zajęcia dotyczą omówienia najważniejszych trendów widocznych w rozwoju myśli etnologicznej.

   1. Wstęp do historii myśli etnologicznej.
   2. Epoka przednaukowa w rozwoju myśli etnologicznej.
   3. Znaczenie odkryć geograficznych dla myśli etnologicznej.
   4. Wizja rozwoju człowieka i kultury w ujęciu wybranych badaczy oświeceniowych (Hobbes, Rousseau, Locke, Hume, Monteskiusz).
   5. Ewolucjonizm jako pierwszy kierunek etnologii i antropologii kulturowej.
   6. Myśl ewolucjonistyczna w ujęciu wybranych badaczy (Maine, Morgan, Tylor, Lubbock, Frazer, Bastian).
   7. Neoewolucjonizm w ujęciu Kazimierza Moszyńskiego.
   8. Neoewolucjonizm w ujęciu Lesley Whitea.
   9. Kierunki historyczne: szkoła kręgów kulturowych, szkoła angielska.
   10. Funkcjonalizm w ujęciu Bronisława Malinowskiego.
   11. Strukturalizm w ujęciu Clauda Levi-Straussa.
   12. Semiotyka kultury ludowej.
   13. Szkoła kultura i osobowość.

   Historia polskiej myśli etnologicznej po II wojnie światowej.

   1. Wstęp do historii myśli etnologicznej.
   2. Epoka przednaukowa w rozwoju myśli etnologicznej.
   3. Znaczenie odkryć geograficznych dla myśli etnologicznej.
   4. Wizja rozwoju człowieka i kultury w ujęciu wybranych badaczy oświeceniowych (Hobbes, Rousseau, Locke, Hume, Monteskiusz).
   5. Ewolucjonizm jako pierwszy kierunek etnologii i antropologii kulturowej.
   6. Myśl ewolucjonistyczna w ujęciu wybranych badaczy (Maine, Morgan, Tylor, Lubbock, Frazer, Bastian).
   7. Neoewolucjonizm w ujęciu Kazimierza Moszyńskiego.
   8. Neoewolucjonizm w ujęciu Lesley Whitea.
   9. Kierunki historyczne: szkoła kręgów kulturowych, szkoła angielska.
   10. Funkcjonalizm w ujęciu Bronisława Malinowskiego.
   11. Strukturalizm w ujęciu Clauda Levi-Straussa.
   12. Semiotyka kultury ludowej.
   13. Szkoła kultura i osobowość.

   Historia polskiej myśli etnologicznej po II wojnie światowej.

  • Poza zajęciami kontaktowymi student zobowiązany jest do pracy własnej o charakterze
   indywidualnym, polegającej na opanowaniu wszelkich treści prezentowanych na
   wykładach (uzupełnionych też o zagadnienia omawiane na ćwiczeniach), co zostanie
   zweryfikowane w formie egzaminu pisemnego w formie testowej, odbywającego się
   po zakończeniu cyklu zajęć. Przewidywany czas trwania egzaminu – 150 minut.

  • link do projektu PAE

  • konkretnie co chcemy od studenta - proszę opisać ...podać format

   UWAGI: osoby z IOS mogą oddawać później