Analiza Szeregów Czasowych

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ŁUKASZ MACHURA

Wstęp

 • Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave
 • przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)

Wymagania

 • podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
 • podstawowa znajomość metod numerycznych

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Procesy stochastyczne
 3. Dekompozycja szeregu czasowego
 4. Modelowanie szeregów czasowych
 5. Techniki analizy szeregów czasowych
 6. Matlab / GNU Octave

Literatura

 1. Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. Time Series: Theory and Methods 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991.
 2. Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. Forecasting and Time Series Analysis McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990.

Zasoby www

Inne