Programowanie

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wprowadzenie do programowania

Zygmunt Gburski

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki

Niniejszy skrypt zawiera materiały pomocnicze do przedmiotu „Programowanie” dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku ekonofizyka. Skrypt obejmuje programowanie strukturalne w środowisku MATLAB. Pojęcia i mechanizmy związane z programowaniem obiektowym (klasy, obiekty, dziedziczenie, ...) będą omówione w oddzielnym opracowaniu.

SPIS TREŚCI

  1. Wstęp
  2. Środowisko MATLAB
  3. Przykłady
  4. Dodatek