MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wstęp

Giełda (Frankfurt-Main)

Komputer? Sam? Już panu tłumaczyłem, że on jest głupi. (Stanisław Lem)

Wymagania

 • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave), na poziomie kursu Programowanie
 • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

 1. Liczby losowe
  • Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
  • Liczby o zadanym rozkładzie
 2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  • Próby i schemat Bernoulliego
  • Proces Poissona
  • Proces urodzin i śmierci
  • Błądzenie przypadkowe
 3. Stochastyczne równania różniczkowe
  • Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych
  • Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych
  • Schemat Milsteina
 4. Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch: Przykłady
  • Proces Wienera
  • Proces Wienera: rozkład P(x,t)
  • Niesymetryczny Proces Wienera: dyfuzja ze stałym dryftem
  • Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t)
  • Proces Ornsteina Uhlenbecka
  • Geometryczny proces Wienera
 5. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
  • Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
  • Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
   • Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna
   • Własności wzorów Blacka-Scholesa
   • Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego
 6. Wycena obligacji.
  • Obligacja ze stałym kuponem
  • Stopa zwrotu w terminie do wykupu (Yield to maturity)
  • Duration według Macaulay’a
 7. Dodatek - wizualizacja danych
  • Wektoryzacja obliczeń w środowsku matlab/GNU Octave
  • Histogramy

Literatura

 • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
 • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
 • Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

Zasoby www


Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)