Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

 • Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
 • przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)

Wymagania

 • znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego


Spis treści

 1. WSTĘP
 2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
 4. PROCESY STOCHASTYCZNE
 5. PROCESY POISSONA
 6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
 7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
 8. PROCESY LEVY'EGO
 9. PROCESY MARKOWA
 10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
 11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
 12. DODATEK MATEMATYCZNY


Literatura

 1. Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
 2. Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.