Dynamika stochastyczna

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Podręcznik