Zabezpieczone nazwy stron

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Zabezpieczone nazwy stron         

Dla tych ustawień dopuszczalne jest utworzenie stron o dowolnej nazwie.