Celem kursu jest umożliwienie studentom w formie zajęć online poznania specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce kształcenia specjalnego lub integracyjnego poprzez: poznanie podstaw prawnych i organizacyjnych placówki, obserwację zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów w formie kontaktu bezpośredniego lub nauczania zdalnego, wykonanie zadań związanych z realizacją treści kursu i przygotowanie dokumentacji praktyki.

Kurs odbywa się na studiach podyplomowych w formie ćwiczeń.  Tematyka obejmuj podstawowe informacje dotyczące form pracy sztuką na zajęciach dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Głównie koncentruje się na roli sztuki w terapii i na przeglądzie potencjalności realizowania prac artystycznych z wykorzystaniem środków wizualnej ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych. Tematyka szczegółowa obejmuje też wątki teatroterapii, muzykoterapii i biblioterapii.

Zajęcia odbywają się w dwóch zjazdach 5 godzinnych.

Studia stacjonarne