Kurs odbywa się na studiach podyplomowych w formie ćwiczeń.  Tematyka obejmuj podstawowe informacje dotyczące form pracy sztuką na zajęciach dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Głównie koncentruje się na roli sztuki w terapii i na przeglądzie potencjalności realizowania prac artystycznych z wykorzystaniem środków wizualnej ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych. Tematyka szczegółowa obejmuje też wątki teatroterapii, muzykoterapii i biblioterapii.

Zajęcia odbywają się w dwóch zjazdach 5 godzinnych.

Studia stacjonarne