Akty prawne i dokumenty

Aktualne akty prawne:

 • Zarządzenie nr 176/2021
  z dnia 2017-06-28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
  w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Uchwała nr 124/2012
  z dnia 2012-04-24 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
  zmieniająca uchwałę nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Uchwała nr 117/2012
  z dnia 2012-03-13 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
  w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Akty prawne dotyczące Centrum Kształcenia na Odległość:

 • Zarządzenie nr 4/2009
 • z dnia 2009-01-16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
  w sprawie zmiany nazwy Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim oraz nadania centrum regulaminu organizacyjnego,
 • Zarządzenie nr 4/2009 – załącznik 1
  Regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim,
 • Zarządzenie nr 14/2005
  z dnia 2005-02-21 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
  w sprawie nadania Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim „Regulaminu organizacyjnego”,
 • Zarządzenie nr 14/2005 – załącznik 1
  Regulamin organizacyjny Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim,
 • Uchwała Nr 56/2005
  z dnia 2005-01-25 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
  w sprawie utworzenia Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim

Ankieta ewaluacyjna zajęć dydaktycznych przez Internet

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym

Standardy kursu internetowego

Nieaktualne akty prawne