Procedura prowadzenia zajęć

Procedura prowadzenia zajęć w trybie kursu internetowego, zgodna z Zarządzeniem nr 92/2017 z dnia 2017-06-28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przed rozpoczęciem zajęć

  • Odbycie szkolenia z umiejętności prowadzenia zajęć w trybie e-learning lub/oraz tworzenia kursów na platformie Moodle,
  • Wygenerowanie wniosku o możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dostępnego na platformie wydziału w górnym menu Narzędzia, następnie Wnioski e-learning i po wyświetleniu strony z wnioskami użytkownika wybranie opcji Utwórz nowy wniosek,
  • Wydrukowanie wniosku, a następnie złożenie go do podpisu przez osoby uprawnione,
  • Dostarczenie podpisanego wniosku do Centrum Kształcenia na Odległość w celu rejestracji w systemie

Przed zakończeniem zajęć

  • Przekazanie studentom do wypełnienia – w formie elektronicznej lub papierowej – anonimowej ankiety, stanowiącej załącznik do zarządzenia rektora,

Po zakończeniu zajęć

  • Rozliczenie za pomocą narzędzia generatora wniosków z przeprowadzonych zajęć, polegające na korekcie lub potwierdzeniu rzeczywistych wartości przeprowadzonych godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Przydatne linki