O nas

Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącą działalność w zakresie kształcenia elektronicznego oraz wykorzystania do tego celu technologii internetowych.

Zakres działania

Pomoc w tworzeniu i konfiguracji platformy e-nauczania udostępnionej dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia i konsultacje związane z jej obsługą
Tworzenie infrastruktury informatycznej dla Systemu Kształcenia na Odległość
Administracja i konserwacja serwerów
Udostępnianie jednostkom Uniwersytetu Śląskiego zasobów Systemu Kształcenia na Odległość
Udział w opracowaniach oraz uruchamianiu i realizacji kursów doskonalących w pracowniach kształcenia elektronicznego
Konsultacje technologiczne w organizacji pracy ośrodków kształcenia za pośrednictwem Internetu
Organizację konferencji oraz warsztatów i szkoleń dla użytkowników i projektantów Systemu Kształcenia na Odległość
Udział w pracach regionalnych ośrodków Społeczeństwa Informacyjnego oraz w pracach międzyuczelnianych jednostek rozwoju Systemu Kształcenia na Odległość
Udział w realizacji projektów koncepcyjnych i wdrożeniowych w ramach współpracy z innymi jednostkami

Rada Centrum

Pełnomocnicy Wydziałowi ds. Kształcenia na Odległość