Rozliczanie zajęć

Procedura rozliczania wniosku

 • Aby rozliczyć wniosek należy w pierwszej kolejności przejść na stronę wydziału i zalogować się poprzez centralny punkt logowania wybierając w tym celu opcję Zaloguj się, znajdującą się w prawym górnym rogu strony,
 • Następnie należy wybrać z menu, znajdującego się na górze strony opcję Narzędzia, a następnie Generator wniosków e-learning (zdj.),

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z listą wszystkich wygenerowanych przez użytkownika wniosków posortowane w kolejności od najnowszego do najstarszego wniosku,
 • Każdy z wyświetlonych wniosków posada status, odpowiadający aktualnemu stanowi procesowania danego wniosku:
  Wygenerowany – jest to wniosek, który został utworzony w systemie, ale nie został jeszcze dostarczony do Centrum Kształcenia na Odległość w celu zatwierdzenia i nadania numeru wniosku,
  Zatwierdzony – jest to wniosek, który został zatwierdzony, który po zakończonych zajęciach należy rozliczyć,
  Rozliczony – jest to wniosek, który po zakończonych zajęciach został już rozliczony.
 • Aby rozliczyć wybrany wniosek należy upewnić się, że posiada on status Zatwierdzony, a następnie wybrać z opcji dostępnych po prawej stronie listy opcję dokumentu z haczykiem (zdj.),

zatwierdzenie wniosku

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z formularzem pozwalającym na zmianę lub zatwierdzenie uprzednio podanych we wniosku wartości. W przypadku, gdy liczba godzin lub grup była mniejsza, należy skorygować pola o poprawne wartości, natomiast jeżeli wszystkie założone godziny zostały wykonane, wniosek może zostać rozliczony poprzez wybranie opcji Zapisz zmiany.

W trakcie rozliczania wniosku nie ma możliwości zwiększenia liczby godzin lub grup, w tym celu należy przed rozpoczęciem zajęć złożyć w Centrum Kształcenia na Odległość wniosek o dodatkowe godziny lub grupy, który musi zostać zaakceptowany przez osoby decyzyjne tj. kierownik i dziekan wydziału.