Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Większość platform nauczania na odległość nie umożliwia opcji ręcznego tworzenia kont użytkowników. Tworzone jest ono automatycznie podczas pierwszego logowania poprzez centralny punkt logowania, użytkownik musi jedynie uzupełnić swój profil użytkownika o aktualny adres e-mail.

 • Aby utworzyć konto użytkownika należy w pierwszej kolejności przejść na stronę wydziału i zalogować się poprzez centralny punkt logowania wybierając w tym celu opcję Zaloguj się, znajdującą się w prawym górnym rogu strony,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona logowania, gdzie należy zalogować się wpisując identyfikator i hasło, a następnie wybierając przycisk zaloguj,

 • Aby odzyskać hasło do systemu należy przejść na stronę centralnego punktu logowania, a następnie kliknąć u dołu strony w odnośnik do systemu generowania nowego hasła,
 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z formularzem umożliwiającym ustanowienie nowego hasła dostępu do systemu,

reset hasła

 • Aby ustawić nowe hasło dostępu do systemu należy wypełnić pole z adresem e-mail, a następnie kliknąć przycisk ustaw hasło.
 

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z dostępnymi platformami e-learningowymi Uniwersytetu Śląskiego,
 • Aby przejść na stronę wybranej platformy e-learningowej należy kliknąć w nazwę platformy dostępnej na liście.
 

Podczas pierwszego logowania do systemu, w sposób automatyczny tworzone jest konto użytkownika, natomiast sam użytkownik musi jedynie uzupełnić swój profil o aktualny adres e-mail.

 • Aby zalogować się po raz pierwszy należy w pierwszej kolejności przejść na stronę wydziału i zalogować się poprzez centralny punkt logowania wybierając w tym celu opcję Zaloguj się, znajdującą się w prawym górnym rogu strony,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona logowania, gdzie należy zalogować się wpisując identyfikator (PESEL lub e-mail) i hasło (identyczne jak do USOSweb), a następnie wybierając przycisk Zaloguj,

 • Po wybraniu tej opcji przeglądarka powróci na stronę platformy, a w górnym prawym rogu pojawi się imię oraz nazwisko osoby zalogowanej. Obok nazwiska widoczny będzie przycisk do zakończenia pracy z platformą z napisem Wyloguj.

Kursy na platformach e-learningowych z reguły pogrupowane są w kategorie i podkategorie, co powinno ułatwić odnalezienie odpowiedniego kursu. Głównymi kategoriami są zazwyczaj nazwy instytutów lub zakładów. Wykładowcy najczęściej podają nazwę kursu oraz kategorię, w której kurs się znajduje, a także hasło, w przypadku ograniczonego dostępu,

 • Aby odnaleźć odpowiedni kurs należy wyszukać go w liście kategorii i podkategorii lub skorzystać z okienka wyszukiwania znajdującego się na górze strony głównej wydziału,

 • W okienko wyszukiwania należy wpisać nazwę szukanego kursu lub jej fragment i nacisnąć przycisk lupy celem przeszukania wszystkich nazw oraz opisów kursów.

Dostęp do zawartości kursu może być w pełni otwarty, zamknięty na hasło lub też całkowicie zamknięty, wtedy jedynie prowadzący może zapisać uczestnika na kurs. W przypadku, gdy do kursu zostało podane hasło dostępu, będzie ono wymagane jedynie raz przy pierwszym zapisaniu się do wybranego kursu.

 • Po odnalezieniu wybranego kursu na platformie ikony widoczne na wysokości jego nazwy po prawej stronie informują o możliwych sposobach dostępu do jego zawartości.
  • – dostęp otwarty dla gości,
  • – dostęp otwarty dla gości, posiadających hasło,
  • – kurs otwarty dla zalogowanych użytkowników,
  • – kurs otwarty dla zalogowanych użytkowników posiadających hasło,
  • – kurs posiada informację o jego treści – streszczenie,
  • Brak ikon oznacza kurs zamknięty, czyli jedynie prowadzący może zapisać do kursu jego uczestników.
 • Aby zapisać się na wybrany kurs należy w pierwszej kolejności kliknąć w nazwę wybranego kursu.
 • Jeżeli dostęp do kursu uzyskiwany jest z poziomu roli gość, wtedy w zależności od ustawionej metody zapisu kurs może być:
  • Otwarty dla wszystkich, wtedy dostęp uzyskiwany jest od razu,
  • Dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,

  • Otwarty dla gości, ale tylko w przypadku, gdy posiadają hasło dostępu do kursu,

 • Jeżeli dostęp do kursu uzyskiwany jest z poziomu roli student, wtedy w zależności od ustawionej metody zapisu kurs może być:
  • Otwarty dla studentów, wtedy dostęp uzyskiwany jest po kliknięciu w opcję Zapisz mnie,

  • Otwarty dla studentów, ale tylko w przypadku, gdy posiadają hasło dostępu do kursu,

 • W przypadku kursu w pełni zamkniętego należy poprosić prowadzącego o zapisanie do kursu, wtedy koniecznym jest zalogowanie użytkownika na platformę przynajmniej raz oraz podanie poprawnego adresu e-mail, celem aktywacji konta w systemie.

Po zapisaniu się do kursu można rozpocząć przeglądanie materiałów oraz wykonywanie ćwiczeń, które aktualnie są dostępne. Każdy kurs ma inną zawartość, różne składowe oraz może posiadać różne bloki dodatkowe. Kurs wspomagający nauczanie może posiadać jedynie materiały z treścią merytoryczną, zadania lub tylko quizy, czy też elementy komunikacji np. czat, forum dyskusyjne,

 • Ogólny schemat kursu przedstawiony jest poniżej,

 1. Blok nawigacyjny kursu – jest to blok zawierający hiperłącza do elementów kursu, przydatny do szybkiej nawigacji pomiędzy różnymi sekcjami i tematami w kursie,
 2. Blok administracyjny – w zależności od posiadanej w kursie roli umożliwia rozmaite opcje i ustawienia w zakresie przeglądanego obecnie kursu,
 3. Sekcja właściwa kursu – jest to treść merytoryczna kursu, podzielona z reguły na tematy tzw. sekcje. W każdym temacie mogą występować elementy przekazywania wiadomości oraz elementy odpytywania,
 4. Bloki znajdujące się prawej strony głównej treści są pomocne podczas pracy z kursem. Mogą zawierać takie informacje jak:
  • Oceny – dziennik ocen zawierający punktację za wykonane quizy, zadania, lekcje, etc.,
  • Nadchodzące terminy – informacja o terminach dostępu do quizów, zadań, odbywających się spotkaniach w formie czatu, czy też wideospotkania, o ile takie ograniczenia prowadzący wprowadził do kursu,
  • Wiadomości od prowadzącego i innych użytkowników – platforma umożliwia komunikację pomiędzy uczestnikami kursu również w formie asynchronicznej, czyli gdy, użytkownicy nie uczestniczą w tym samym czasie w kursie,
  • Dostęp do wybranego rodzaju składowej – np. do wszystkich quizów, czy zasobów.

Kurs może zawierać wiele różnorodnych materiałów zarówno w formie czystego tekstu, jak również w postaci graficznej, dźwiękowej oraz w pełni multimedialnej. Większość tego typu elementów dostępna jest w poszczególnych tematach, jako linki. W kursie dostępne są następujące rodzaje zasobów:

Nazwa Ikona Opis

Strona

jest linkiem do dowolnej umieszczonej na platformie przez autora kursu treści w dowolnej postaci, zarówno tekstowej, jak i multimedialnej, może zawierać tabele, grafikę, animacje, dźwięki, etc.,

Plik

jest odsyłaczem do pliku umieszczonego przez autora w kursie, zależnie od jego rodzaju typu, mogą pojawić się ikony charakteryzujące konkretny rodzaj pliku,

Plik PDF

najpopularniejszy w sieci rodzaj pliku. Do jego odczytu wskazane jest zainstalowanie najnowszej wersji wtyczki – Acrobat Reader ( http://get.adobe.com/reader/),

Plik TXT

zawiera jedynie czysty tekst, bez formatowania, możliwy do odczytania i zapisania w każdym programie do edycji tekstu (np. notatnik),

Plik PPT, PPTX

możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Power Point (z pakietu Microsoft Office – płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice ( http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice ( http://pl.libreoffice.org/),

Plik DOC, DOCX

możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Word (z pakietu Microsoft Office – płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice ( http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice ( http://pl.libreoffice.org/),

Książka

charakteryzuje się możliwością wyboru rozdziałów i podrozdziałów widocznych w menu z lewej strony – po kliknięciu na linku książki. Treść każdej strony może być analogiczna jak w przypadku zasobu Strona,

Folder

pozwala na dostęp do grupy plików dowolnego typu. Zawartość może być pogrupowana w podfoldery, podobnie jak jest to widoczne w Eksploratorze Windows,

Adres URL

 jest to link, czyli odwołanie do zewnętrznej strony www. Autor kursu dzięki wykorzystaniu tego typu zasobu daje szybszy dostęp do stron, np. z dodatkowymi informacjami lub ćwiczeniami, czy też np. z filmami,

Videoplayer

odwołuje się do filmu umieszczonego na uczelnianym serwerze multimediów,

Galeria LightBox

zasób otwiera zbiór grafik, które można w łatwy sposób przeglądać, naciskając przyciski strzałek,

Plik audio

odtwarzany bezpośrednio na platformie,

Plik animacji SWF

plik zawierający dowolnego typu animację, może również zawierać elementy interakcji z użytkownikiem, przykładowo przyciski sterowania, pokrętła, elementy przesuwane lub okienka do wpisania wartości liczbowych, czy też tekstowych.

Kurs może zawierać różne typy zadań, które mogą być oceniane przez prowadzącego lub w sposób automatyczny. Każda tego typu składowa kursu pojawia się w dzienniku ocen. Czas na wykonanie zadań może być ograniczany (zależnie od typu), zarówno czasowo (czas na wykonanie zadania), jak również dokładną datą i godziną otwarcia lub zamknięcia dostępu. W kursie dostępne są następujące rodzaje aktywności:

Nazwa Ikona Automatyczna ocena Opis

Zadanie

Nie umożliwia odpowiadanie na pytania otwarte poprzez wbudowany w platformę edytor lub przesłanie plików utworzonych w dowolnych programach – z reguły jako pliki tekstowe, np. z programu Word,

Chat

Nie umożliwia komunikację on-line w czasie rzeczywistym (działanie podobne do komunikatora Messenger). Student może również stosować tzn. emotikony,

Forum

Nie działa analogicznie jak standardowe fora dyskusyjne w sieci Internet, jedyną różnicą jest możliwość oceniania wypowiedzi oraz ukrycia odpowiedzi innych użytkowników, dopóki samemu nie udzieli się odpowiedzi na posty forum,

Ankieta

jest to zestaw standardowych ankiet przygotowanych na potrzeby kursów zdalnych,

Głosowanie

Jest to pojedyncze proste pytanie, po odpowiedzi na które otrzymujemy dane statystyczne, często wykorzystywane w portalach internetowych do prostych ankiet, np. Onet, WP, etc.

Kwestionariusz

Nie umożliwia przeprowadzanie złożonych ankiet, również z pytaniami otwartymi. Mogą one być przeprowadzane jako anonimowe, a także imienne,
Quiz Tak jest najczęściej występującą formą przeprowadzania testów, większość typów pytań jest sprawdzana automatycznie na podstawie przygotowanej wcześniej punktacji. Pytania mogą być losowane z kategorii, a ich kolejność może być losowa,
Lekcja Tak łączy w sobie elementy przekazywania wiadomości i odpytywania. Na podstawie odpowiedzi na pytanie, które pojawia się w lekcji ustalana jest ścieżka jaką musi przejść student, aby ukończyć lekcję,
JCross Tak jest to krzyżówka, którą należy rozwiązać, aby otrzymać punkty do dziennika ocen. Każda podpowiedź lub błędnie wpisane hasło obniżają ocenę za wykonanie tego zadania,
Wideospotkanie aktywność ta używana jest do komunikacji on-line. Można korzystać zarówno z chatu, prezentacji, jak również komunikacji głosowej i wideo,
Słownik Nie aktywność ta pozwala na tworzenie przez uczestników kursu słownika pojęć, zawierającego dowolne elementy, zarówno tekstowe, jak i graficzne oraz dźwiękowe. Hasła słownika mogą automatycznie być linkowane do treści zawartych w innych składowych. Może być również wymagana akceptacja pojęcia przez prowadzącego, zanim pojawi się w słowniku, 
Wiki Nie pozwala na tworzenie przez uczestników kursu treści podobnych do Wikipedii,
Gry Tak Jest to zestaw aktywności powiązana ze słownikami pojęć lub pytaniami z quizów. Dostępne są następujące gry: Wisielec, Krzyżówka, Cryptex, Milionerzy, Sudoku, Węże i drabiny, Ukryty obraz oraz Książka z pytaniami,
Baza danych Nie pozwala na tworzenie zestawu wpisów (rekordów) o ustalonej strukturze z możliwością ich przeszukiwania i uzupełniania. Pola w bazie danych mogą być różnych typów: liczby, teksty, grafika, pliki, etc.
Pakiet SCORM Tak pozwala na umieszczenie w kursie pakietów zgodnych ze standardem SCORM/AICC,
Warsztaty Tak pozwala na utworzenie zadania pozwalającego na wieloetapowe ocenianie oraz pracę grupową studentów związaną z przesłanymi plikami. Nauczyciel definiuje kryteria oceny, a studenci na podstawie tych kryteriów oceniają prace innych osób oraz sami oddają prace.

Bardzo ważnym elementem podczas pracy z kursem jest komunikacja, zarówno między uczestnikami, jak również z prowadzącym. Istnieje kilka metod wymiany informacji, zarówno online tj. w czasie rzeczywistym m.in czat, wideospotkanie, jak również poprzez system wysyłanych wiadomości. Są one tworzone przez prowadzących i mogą być dostępne w różnych miejscach kursu, a zasady dostępu, z reguły podaje prowadzący na spotkaniu ze studentami.

Istnieje również globalna metoda komunikacji na platformie e-learning, niezależna od składowych w kursie, działająca zarówno online, jak i offline,

 • Kontakt w tej formie, jest możliwy na kilka sposobów. Jednym z nich jest forma kontaktu w trakcie przeglądania kursu, w tym celu należy wybrać z bloku administracyjnego po lewej stronie pozycję Uczestnicy,

 • Wyświetlona zostanie lista użytkowników zapisanych do kursu. Aby odnaleźć daną osobę można odszukać ją przeglądając listę w całości lub skorzystać z narzędzia filtrowania, widocznego nad listą wybierając pierwszą literę imienia lub nazwiska. Po wybraniu danego filtra, należy kliknąć w nazwisko, imię, bądź zdjęcie danej osoby,

 • Następnie wybieramy przycisk Wiadomość, widoczny po prawej stronie od nazwy użytkownika,

 • Po wybraniu tej opcji po prawej stronie zostanie wyświetlone okienko czatu, z możliwością zredagowania wiadomości w polu Napisz wiadomość, a następnie wysłania jej klikając przycisk po prawej stronie od pola czatu,

 • Kolejnym sposobem komunikacji jest skorzystanie z opcji wiadomości, dostępnej na górnym pasku narzędziowym. W tym celu należy kliknąć w imię, nazwisko lub zdjęcie swojego profilu widoczne w prawym górnym rogu, a następnie wybranie opcji Wiadomości,

 • Zostanie wyświetlona strona narzędzia Wiadomości, gdzie w polu Szukaj należy wpisać imię i nazwisko lub jego część i kliknąć w przycisk lupki w celu wyszukania osoby. Po kliknięciu tego przycisku wyświetli się lista osób pasujących do kryterium. Jeśli osoba z którą chcemy się skontaktować znajduje się na liście, należy kliknąć na imieniu, nazwisku lub zdjęciu, po czym zostanie otwarte narzędzie czatu,

 • Ostatni ze sposobów pozwala na kontakt z osobą zapisaną do tego samego kursu, która jest w ten chwili online. Aby skontaktować się w ten sposób, należy w obrębie kursu odnaleźć blok po prawej stronie z napisem Zalogowany użytkownik, odnaleźć daną osobę na liście użytkowników, a następnie kliknąć w ikonę dymka, po prawej stronie od nazwy użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, wiadomości od innych użytkowników wysyłane są w formie wiadomości e-mail. W przypadku, gdy użytkownicy są w tym samym momencie zalogowani, wiadomości przesyłane są poprzez system wiadomości. Wiadomości bieżące widoczne są po zalogowaniu lub odświeżeniu strony na ikonie dymka, po lewej stronie od nazwy użytkownika w prawym górnym rogu przeglądarki.

 • Aby odczytać pełną treść aktualnie otrzymanej wiadomości należy kliknąć w ikonę dymka z cyfrą, oznacza to, że odebrana została nowa wiadomość.
 • Po wybraniu tej opcji, po prawej stronie przeglądarki zostanie wyświetlony panel systemu wiadomości, z otrzymanymi od innych użytkowników wiadomościami,

 • Aby otworzyć wiadomość należy kliknąć w wiadomość z cyfrą, zostanie wtedy otwarte okno czatu, umożliwiające rozmowę z użytkownikiem, od którego otrzymana została wiadomość.

 • Aktualnie otrzymane wiadomości dostępne są również w panelu użytkownika, w prawym górnym rogu przeglądarki, po kliknięciu w nazwę użytkownika, a następnie wybraniu opcji Wiadomości.
 • Po wybraniu tej opcji otwarte zostanie narzędzie systemu wiadomości, w którym analogicznie do poprzedniego przykładu kliknięcie w wiadomość z cyfrą spowoduje otwarcie okna czatu, umożliwiające rozmowę z użytkownikiem, od którego otrzymana została wiadomość.

Po prawej stronie głównej części kursu z treścią merytoryczną mogą znajdować się bloki pomocne podczas użytkowania kursu. Dzięki nim możemy uzyskać informacje o wszystkich zmianach w kursie, ocenionych pracach, terminach wykonania zadań, jak również skontaktować się z innymi uczestnikami kursu.

Nazwa Opis

Aktywności

blok ten zawiera listę wszystkich rodzajów materiałów i zadań występujących w kursie. Klikając na wybranym typie zobaczymy tabelę zawierającą zestawienie tylko jednego rodzaju aktywności z informacją o temacie, w którym występuje oraz ewentualnie terminie dostępności składowej. W przypadku składowych ocenianych również będzie widoczna uzyskana ocena. Klikając na nazwie aktywności przejdziemy do jej zawartości,

Użytkownicy online

zależnie od ustawień blok ten zawiera listę osób lub grup zapisanych do kursu, z możliwością komunikacji po kliknięciu na imieniu i nazwisku osoby,

Nawigacja

blok ten daje wiele możliwości, jego główną funkcjonalnością jest możliwość poruszania się po tematach i składowych w danym kursie. Klikając na opcję Kokpit otrzymujemy informację na temat nadchodzących terminów wykonania zadań i innych aktywności w kursach, do których jesteśmy zapisani.,

Najnowsze ogłoszenia

jest to wirtualna tablica ogłoszeń umieszczanych przez prowadzącego kurs. Mogą tutaj znajdować się ważne informacje odnośnie terminów egzaminów, spraw bieżących, etc. Klikając na fragmencie treści ogłoszenia przejdziemy do jego pełnej treści,

Kalendarz

blok ten zawiera zestawienie terminów zamknięcia lub otwarcia zadań, ćwiczeń do wykonania przez uczestników kursu. Można przełączać się między kolejnymi miesiącami klikając na strzałki w jego górnej części. Najechanie myszką na podświetlony numer dnia powoduje wyświetlenie wszystkich zdarzeń, które w tym dniu będą miały miejsce. Kliknięcie na nazwie miesiąca powoduje przejście do trybu pełnoekranowego w którym m.in. użytkownik może dodać własny termin w kalendarzu. Nowy termin może zostać uznany jako chwilowy, jak również można ustalić czas jego trwania w minutach lub podając termin jego zakończenia. Wpisane zadanie może być powtarzane w określonych odstępach czasu,

Nadchodzące wydarzenia

w bloku tym podobnie jak w bloku Kalendarz znajdują się informacje o zbliżających się terminach otwarcia lub zamknięcia quizów, zadań oraz innych aktywności. Blok jest jest przydatne szczególnie w celu terminowego wykonywania określonych zadań,

Co się ostatnio działo

blok ten pokazuje wszystkie zmiany, jakie wydarzyły się od ostatniego logowania użytkownika do kursu. Daje informacje zarówno o zmianach w strukturze kursu – czyli dodaniu, aktualizacji lub usunięciu aktywności – jak również o oddanych przez studenta zadaniach i otrzymanych ocenach lub ocenionych składowych.

Terminy wykonania zadań mogą zostać ustawione przez prowadzącego w celu systematycznego przyswajania materiału i możliwości uzyskania pośrednich wyników za poszczególne działy. Niewykonanie zadań w terminie uniemożliwia ich ocenę lub ją obniża, dlatego też dosyć ważne są informacje o zbliżających się okresach otwarcia lub zamknięcia zadań w systemie.

 • Aby sprawdzić które aktywności posiadają ustawione terminy ich wykonania, należy będąc w kursie wybrać z bloku Aktywności konkretny rodzaj aktywności celem wyświetlenia końcowego terminu wykonania.

W niektórych zadaniach konieczne jest przesłanie przygotowanych wcześniej plików lub innych wyników naszej pracy w postaci plików różnego typu. Z reguły rodzaj pliku, jaki należy umieścić na platformie określony jest w treści zadania.

 • Aby przesłać plik, należy wejść do treści zadania i kliknąć przycisk Dodaj zadanie,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z narzędziem do przesyłania plików, należy wtedy do widocznego okna ze strzałką przeciągnąć przykładowo z pulpitu komputera utworzony wcześniej plik, chwytając jego ikonę,

 • W przypadku niemożliwości skorzystania z opcji przeciągania, plik można przesłać również klikając w ikonę dokumentu . Po kliknięciu tej opcji należy wybrać z lewego menu opcję Prześlij plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz plik. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna lokalnego przeglądania zawartości dysku na komputerze, gdzie należy odnaleźć plik przygotowany do wysłania, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

 • Po wybraniu pliku z dysku lokalnego pozostaje wybranie opcji Prześlij ten plik,

 • A w ostatnim kroku kliknięcie przycisku Zapisz zmiany,