Elementy Matematyki

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Jan Kisiel & Seweryn Kowalski

Spis treści

 1. Zamiast wstępu
 2. Elementy logiki i rachunku zbiorów
 3. Liczby
 4. Potęgi i działania na potęgach
 5. Wzory skróconego mnożenia
 6. Przekształcanie wyrażeń
 7. Równania i układy równań liniowych
 8. Ciągi
 9. Funkcje
 10. Trójkąt prostokątny - funkcje trygonometryczne
 11. Pochodna funkcji jednej zmiennej
 12. Badanie przebiegu zmienności funkcji
 13. Funkcja dwóch zmiennych
 14. Całka oznaczona i nieoznaczona
 15. Całka podwójna
 16. Macierze i wyznaczniki
 17. Układy współrzędnych
 18. Wektory, działania na wektorach
 19. Liczby zespolone
 20. Elementy kombinatoryki
 21. Indukcja matematyczna
 22. Szeregi liczbowe
 23. Operatory różniczkowe

Literatura

 • W. Krysicki, L. Włodarski "Analiza matematyczna w zadaniach część 1", Wydawnictwo PWN, 2007
 • W. Krysicki, L. Włodarski "Analiza matematyczna w zadaniach część 2", Wydawnictwo PWN, 2007
 • G. Fichtenholz "Rachunek różniczkowy i całkowy tom 1-3", Wydawnictwo PWN, 2007
 • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew "Matematyka Poradnik Encyklopedyczny", Wydawnictwo PWN, 2010
 • W. Żakowski, G. Decewicz "Matematyka. Część I", Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 1996
 • W. Żakowski, W. Kołodziej "Matematyka. Część II", Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 1996