Przedmiot Interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie działań związanych z diagnozą szkodliwych zjawisk organizacyjnych oraz interwencją  w sytuacji ich wystąpienia na poziomie indywidualnym i organizacyjnym.

Treści zajęć:

1. Sposoby rozwiązywania problemów w organizacji i formy ich zakończenia (raport, ekspertyza).

2. Zachowania nieetyczne i kontrproduktywne w organizacji.

3. Problemy organizacyjne i indywidualne wynikające z nadmiernego obciążenia pracą. Równowaga między pracą a życiem osobistym.

4. Źródła stresu w pracy zawodowej i sposoby radzenia sobie ze stresem.

5. Pracoholizm, wypalenie zawodowe.

6. Mobbing.

7. Zagrożenia związane z pełnieniem ról kierowniczych. Patologie władzy.

8. Zasoby indywidualne i radzenie sobie ze zmianą organizacyjną.