Duplikacja kursów (bez studentów) w Moodle 4.x

W nowej wersji Moodle 4.x mogą Państwo tak jak w poprzedniej tworzyć zduplikowane kursy na nowy semestr (bez studentów). Opcja ta nadal znajduje się w bloku: „Zarządzanie kursem„, jednakże domyślnie jest on ukryty i należy wysunąć tzn. „Szufladę bloków” w prawym górnym rogu platformy (oczywiście będąc na głównej stronie duplikowanego kursu):

Otwieranie „Szuflady bloków”

Po jej wysunięciu pojawi się poszukiwana funkcja: Duplikacji kursu.

Przycisk duplikacji kursu

Teraz pozostają jedynie do ustawienia podstawowe opcje:

  1. Należy wybrać rok akademicki (1) oraz semestr (2) , na który przygotowujemy nowy zduplikowany kurs, automatycznie do jego nazwy na końcu dopisany zostanie rok i semestr w formacie (np. „22/23Z”)
  2. Jeżeli kurs, który chcemy „skopiować” ma już nie być widoczny dla studentów można zaznaczyć opcję (3) – ukrycia do w systemie, oczywiście prowadzący nadal będą do niego mieli dostęp.
  3. Naciskamy przycisk: „Duplikuj” (4) i czekamy na utworzenie kopii kursu, może to potrwać od kilku do kilkunastu minut.
  4. Po prawidłowym zakończeniu duplikacji będziemy mogli modyfikować skopiowany/zduplikowany kurs.

Duplikacja pozwala nam na zrobienie kopii kursu bez studentów na nowy semestr, a jednocześnie pozostawienie wyników studentów z poprzedniej jego edycji, np. na potrzeby PKA.