Wszystkie strony o prefiksie

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wszystkie strony
Wszystkie strony
/home/marcin/mediawiki MK wiki :UżytkownicyAnaliza Szeregów CzasowychAnaliza Szeregów Czasowych/Dekompozycja szeregu czasowego
Analiza Szeregów Czasowych/GNU OctaveAnaliza Szeregów Czasowych/Modelowanie szeregów czasowychAnaliza Szeregów Czasowych/Plan
Analiza Szeregów Czasowych/PomysłyAnaliza Szeregów Czasowych/Procesy stochastyczneAnaliza Szeregów Czasowych/Stacjonarność
Analiza Szeregów Czasowych/Techniki analizy szeregów czasowychAnaliza Szeregów Czasowych/WstępAnaliza doboru modelu regresji dla rozkładu Poissona
Badanie przebiegu zmienności funkcjiBistableBooks
Całka nieoznaczona i oznaczonaCałka oznaczona i nieoznaczonaCałka podwójna
CiągiDynamika Stochastyczna 01
Dynamika stochastycznaEkonofizykaElementy Kombinatoryki
Elementy MatematykiElementy kombinatorykiElementy logiki i rachunku zbiorów
Elementy teorii prawdopodobieństaEn:OZFTEn:PL
FisherFunkcja dwóch zmiennychFunkcje
Funkcje trygonometryczneIRF:Analiza i wycena instrumentów
IRF:Analiza i wycena instrumentów finansowychIRF:Analiza portfela i wycena aktywówIRF:Arytmetyka finansowa
IRF:Elementy matematyki finansowejIRF:Instrumenty rynków finansowychIRF:Ocena efektywności zarządzania
IRF:Ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycjiIRF:Rynek a zarządzanie portfelem instrumentów finansowychIRF:Rynek walutowy
IRF:Rynki finansoweIRF:Ryzyko i zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowymIRF:Stopy procentowe: czas a wartość kapitału i ryzyko z tym związane
IRF:Uwagi końcoweIRF:WstępIndukcja matematyczna
Instrumenty RynkuIsingKombinatoryka
LBMLiczbyLiczby zespolone
LicznbsdaMKZRMKZR/Armata
MKZR/Liczby losoweMKZR:DodatekMKZR:Liczby losowe
MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnychMKZR:NotesMKZR:Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady
MKZR:Stochastyczne równania różniczkoweMKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnychMKZR:Wycena obligacji
MKZR:sandboxMK CVMN01
MNNEMNNE:AlgebraMNNE:ODE
MNNE:zad001Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowychMacierze i wyznaczniki
MarekSzopaMatematyka dyskretna 1/Wykład 3: Zliczanie zbiorów i funkcjiMetoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce
OZFTObliczeniowa mechanika płynów
Opcja (ekonomia)Operatory różniczkowePIZL:Błądzenie przypadkowe
PIZL:Dodatek matematycznyPIZL:Elementy teorii prawdopodobieństaPIZL:Proces Wienera i proces dyfuzji
PIZL:Procesy Levy'egoPIZL:Procesy MarkowaPIZL:Procesy Poissona
PIZL:Procesy StochastycznePIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomiiPIZL:Próby i schemat Bernoulliego
PIZL:Stochastyczne równania różniczkowePIZL:WstępPIZL:Zbiory
PLPL/plPiwo
Pochodna funkcji jednej zmiennejPotęgi i działania na potęgachProcesy i Zjawiska Losowe
Procesy stochastyczneProgramowanieProgramowanie Dodatki
Programowanie Ins sterProgramowanie PrzykładyProgramowanie TODO
Programowanie wprowadzenieProgramowanie Środ MatlabPrzekształacanie wyrażeń
Przekształcanie wyrażeńPrzykladowa Strona TytulowaREADME
RF:Akcyjny rynek giełdowy, GPWRF:Bezpieczeństwo systemu finansowegoRF:Bibliografia
RF:Finanse osobisteRF:Finansowanie działalności poprzez rynki finansoweRF:Instytucje zbiorowego inwestowania jako element bezpieczeństwa społecznego
RF:Inwestowanie oszczędnosci- ryzyko zarzadzaniaRF:Inwestowanie oszczędności- ryzyko zarządzaniaRF:Oszczędności gospodarstw domowych
RF:Pieniadz, instytucje finansowe na rynku, rola systemu bankowegoRF:Pieniądz, instytucje finansowe na rynku, rola systemu bankowegoRF:Podstawowe funkcje rynków finansowych
RF:Rynek kapitałowy, instytucje i instrumentyRF:Rynek pieniężny:instrumenty i operacjeRF:Rynek wymiany walut
RF:WstępRF:Zarządzanie aktywami, instytucje zbiorowego inwestowaniaReftest
Reftest/ref1Rootspoly24Rynki Finansowe
Równania i układy równań liniowychRównania różniczkoweStaff
Staff/plStatystyka w ujęciu BayesowskimStrona główna
Strona główna/plSzeregi liczboweTEST
TGND:Gry dwuosobowe o sumie niezerowejTGND:Gry dwuosobowe o sumie zerowejTGND:Literatura
TGND:WstępTeoria gierTeoria gier/Gry dwuosobowe suma niezero
Teoria gier/Gry dwuosobowe suma zeroTeoria gier/WstępTeoria gier/bibliografia
Teoria gier/logikaTeoria gier/negocjacje wielostronneTeoria gier/podstawowe zasady negocjacji
Teoria gier/strategie taktyki negocjacjiTeoria gier/tempTrójkąt prostokątny - funkcje trygonometryczne
Układy współrzędnychWSTĘPWektory, działania na wektorach
WprowadzenieWspółczesne metody analizy regresji wspomagane komputerowoWzory skróconego mnożenia
ZFTZamiast wstępu